Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Documents

Campr Michal

SVK 2011

18.10.2011 19:52

Prezentace příspěvku na Studentské Vědecké Konferenci 26.5.2011 v Plzni

Diplomová práce - Michal Campr

18.10.2011 18:34

Grůber Martin

TSD 2011

26.10.2011 12:48

Prezentace článku Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students o webové aplikaci ARET na konferenci Text, Speech and Dialog (TSD 2011) v Plzni.

Článek vyšel v odborném časopise Lecture Notes in Computer Science (LNCS)...

Hanzlíček Zdeněk

ULD 2011

18.10.2011 17:18

Článek Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students na konferenci Universal Learning Design (ULD 2011) v Brně.

Krňoul Zdeněk

Školení pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek

21.10.2011 10:15

Školení používání ICT nástroje pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek.
Orientační popis a zaměření jednotlivých školeních pro používání ICT nástroje pro tvorbu automaticky čtených učebních pomůcek.
Školení probíhá po domluvě v budově Internátu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Nad Týncem 38, 31200 Plzeň.
...

Návod pro používání AČUP

28.06.2012 15:01

Tato nápověda slouží k vysvětlení správného používání automaticky čtených učebních pomůcek dostupných na internetové adrese ucebnice.zcu.cz

Zajíc Zbyněk

Zapojení a motivace cílové skupiny

23.03.2011 13:51

Cílová skupina je jednoznačně určena žáky druhého stupně Základní školy pro zrakově postižené v Plzni, která je partnerem tohoto projektu. S nově vytvořenými automaticky čtenými učebními pomůckami (AČUP) a metodikou jejich používání budou žáci seznamování přímo v rámci výuky jednotlivých předmětů. Vyučující budou zároveň autory těchto učebních pomůcek, proto lze očekávat dobrou návaznost těchto učebních pomůcek na vlastní školní výuku.
...

Přínos pro cílovou skupinu

18.10.2011 17:03

Žáci cílové skupiny mají různé obtíže s učením, které vyplývají ze stupně jejich zrakového postižení a případných doprovodných specifických poruch učení a chování. Zejména samostatná mimoškolní příprava činí těmto žákům velké obtíže. Jejich orientace v textových učebních materiálech je slabá, pochopení obsahové stránky je často komplikováno nesprávným poznamenáváním a čtením textových výkladů, definic a vzorců.
...

Zadání veřejné zakázky č.2

11.02.2010 18:11

Výpočetní technika a příslušenství pro projekt ARET dle přiložených specifikací pro Základní školu a Mateřské školu pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25.

INSPO 2011

21.10.2011 15:47

Článek ARET - Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty na konferenci INSPO 2011 v Praze.

DoD ZČU 2011

23.03.2011 13:56

Den otevřených dveří v roce 2011 se bude konat 26.1.2011. Jednou z chystaných prezentací bude představení projektu ARET a demostrace nástrojů pro čtení/tvorbu učebních pomůcek.
http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/

DoD ZŠ 2010

23.03.2011 14:02

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s instruktážní výstavou výrobců kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a ukázkou práce vodícího psa.
uterý 2. listopadu 2010 od 12,00 do 16,00 hodin

Manuál pro tvorbu AČUP

31.03.2011 15:01

Kroužky ARET po žáky

21.10.2011 10:10