Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Zapojení a motivace cílové skupiny

Documentation - bureaucracy
02.12.2009

Cílová skupina je jednoznačně určena žáky druhého stupně Základní školy pro zrakově postižené v Plzni, která je partnerem tohoto projektu. S nově vytvořenými automaticky čtenými učebními pomůckami (AČUP) a metodikou jejich používání budou žáci seznamování přímo v rámci výuky jednotlivých předmětů. Vyučující budou zároveň autory těchto učebních pomůcek, proto lze očekávat dobrou návaznost těchto učebních pomůcek na vlastní školní výuku.
Používání AČUP je samozřejmě vázáno na počítačový systém. Zrakově postižení žáci ovšem práci na počítači obvykle bez větších problémů dobře zvládají, práce na počítači je dokonce přímo součástí výuky (předměty Psaní na počítači a Práce s počítačem). V současné době jsou žáci vedeni využívat počítač i ve své domácí přípravě. Seznamování se s novými učebními pomůckami lze tedy přirozeně zahrnout přímo do vzdělávacího procesu.
Jelikož nové učební pomůcky budou vytvářeny s cílem samostatnou studijní přípravu žáků s ohledem na jejich postižení zjednodušit, lze očekávat spontánní zájem i z jejich strany.

Files

aret_metodika_krouzek_1.docx (11.8 KB) aret_metodika_krouzek_1.docx Metodika pro konzultace nástroje pro práci s AČUP Zajíc Zbyněk, 23.03.2011 13:51