Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Přínos pro cílovou skupinu

Documentation - bureaucracy
02.12.2009

Žáci cílové skupiny mají různé obtíže s učením, které vyplývají ze stupně jejich zrakového postižení a případných doprovodných specifických poruch učení a chování. Zejména samostatná mimoškolní příprava činí těmto žákům velké obtíže. Jejich orientace v textových učebních materiálech je slabá, pochopení obsahové stránky je často komplikováno nesprávným poznamenáváním a čtením textových výkladů, definic a vzorců.
Při zapojení do projektu se žáci naučí používat nově vytvořené automaticky čtené učební pomůcky (AČUP), které budou vznikat v rámci tohoto projektu. Pomocí ovládací aplikace si žáci vždy jen jednoduše vyberou, kterou část chtějí předčítat a nebudou se muset dále soustředit na orientaci v textu, která jim činí problémy, vyžaduje velkou část jejich pozornosti a rychle je vyčerpává. Namísto toho budou moci své úsilí zaměřit na obsahovou stránku učební látky. Žáky cílové skupiny to povede k rychlejšímu osvojení učiva a pravděpodobně i k zlepšení postoje k domácímu samostudiu. Dobré a rychlejší zvládnutí učební látky je pro žáky jistě důležitým předpokladem a zároveň také motivačním faktorem pro jejich střední vzdělávání (pokračování ve studiu na učilištích a středních školách), které lze doložit počtem úspěšně přijatých žáků.

Files

aret_metodika_krouzek_1.docx (385 KB) aret_metodika_krouzek_1.docx Metodika kroužků ARET po žáky Zajíc Zbyněk, 18.10.2011 17:03