Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Overview

Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
(ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 )

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především pak rozšíření možností vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí a žáků aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu. V rámci tohoto projektu jsou vytvořeny speciální Automaticky Čtené Učební Pomůcky AČUP (dostupné na stánkách http://ucebnice.zcu.cz/) a nástroje pro jejich vytváření (na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz/). Jde o speciální výkladové učebnice a sbírky příkladů, které jsou automaticky předčítány pomocí počítačové syntézy řeči. Počítá se s vytvořením AČUP pro předměty Matematika a Fyzika pro druhý stupeň základní školy.

Řešitelem projektu je Katedra Kybernetiky při Západočeské univerzitě v Plzni http://www.kky.zcu.cz . Hlavním partnerem projektu je Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené v Plzni http://www.zrak-plzen.cz/, jejíž specializovaní pracovníci jsou zodpovědní za obsahovou stránku AČUP a zajišťují tak přirozenou návaznost školní výuky a domácí přípravy žáků. Partnerem projektu bez finanční spoluúčasti je firma SpeechTech, s.r.o. (http://www.speechtech.cz), dodávající technologii syntézy českého jazyka (Text-To-Speech, TTS).

Nově nás najdete i na Facebooku .

Zkvalitnění domácí přípravy žáků by mělo vést ke snadnějšímu zvládnutí probíraného učiva, což je základním předpokladem pro jejich úspěšné střední vzdělávání hlavního vzdělávacího proudu.

Popis systému a jeho evaluace je popsána v článku https://rdcu.be/b3E7v


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Latest news

Prezentace projektu na konferenci INSPO 2012
Prezentace projektu na konferenci INSPO 2012, stánek pro demonstraci systému ARET.
Added by Zajíc Zbyněk almost 12 years ago

Evaluace systému ARET
Výsledky evaluace systému ARET - děti, učitelé, rodiče
Added by Zajíc Zbyněk about 12 years ago

Prezentace a školení pro práci s AČUP
Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

Článek o nás v časopise Stady
Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

Prezentace ARET na semináři MŠMT
Prezentace projektu ARET na semináři MŠMT v Praze
Added by Zajíc Zbyněk over 12 years ago

View all news