Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

News

LARYNGO: Vytvořen modul pro nedozorované nahrávání vět

Added by Matoušek Jindřich about 5 years ago

  • Výsledek TH02010307-V7:* Modul pro nedozorované nahrávání vět

SW modul významným způsobem usnadňuje a zjednodušiuje proces nahrávání hlasu pacienta. Součástí modulu je expertní systém, který případné problémy (např. špatná kvalita hlasu, nekonzistence hlas. projevu, únava řečníka, špatná akustika prostředí apod.) řeší pomocí znalostní báze získané na základě provozování výsledku TH02010307-V74 (Aplikace pro nedozorované nahrávání vět), a uživatelské rozhraní optimalizované pro LET pacienty. Správnost a kvalita pořízených nahrávek je automaticky kontrolována pomocí technik využívaných v systémech rozpoznávání řeči.

Náhled průběhu nahrávání a validace:

HQSYN16: Two papers accepted for SPECOM 2018 conference

Added by Matoušek Jindřich about 6 years ago

The following two papers were accepted for SPECOM 2018 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

  • TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J. First Steps Towards Hybrid Speech Synthesis in Czech TTS system ARTIC (Research Area RA4: Activity RA4c)
  • MATURA, M., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J. On the Contribution of Articulatory Features to Speech Synthesis (Research Area RA3: Activity RA3b)

HQSYN16: Four papers accepted for TSD 2018 conference!

Added by Matoušek Jindřich about 6 years ago

The following four papers were accepted for TSD 2018 conference (indexed by ISI Web of Knowledge and Scopus):

  • HANZLÍČEK, Z., VÍT, J., TIHELKA, D. WaveNet-based speech synthesis applied to Czech: A comparison with the traditional synthesis methods (Research Area RA4: Activity RA4b, RA4d)
  • PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. Automatic evaluation of synthetic speech quality by a system based on statistical analysis (RA4: R4a)
  • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., VOLÍN, J. On the Extension of the Formal Prosody Model for TTS (Research Area RA3: Activity RA3c)
  • JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., VOLÍN, J. F0 Post-Stress Rise Trends Consideration in Unit Selection TTS (Research Area RA3: Activity RA3d)
(1-10/74)

Also available in: Atom