Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Vytvořen modul pro nedozorované nahrávání vět

Added by Matoušek Jindřich about 5 years ago

  • Výsledek TH02010307-V7:* Modul pro nedozorované nahrávání vět

SW modul významným způsobem usnadňuje a zjednodušiuje proces nahrávání hlasu pacienta. Součástí modulu je expertní systém, který případné problémy (např. špatná kvalita hlasu, nekonzistence hlas. projevu, únava řečníka, špatná akustika prostředí apod.) řeší pomocí znalostní báze získané na základě provozování výsledku TH02010307-V74 (Aplikace pro nedozorované nahrávání vět), a uživatelské rozhraní optimalizované pro LET pacienty. Správnost a kvalita pořízených nahrávek je automaticky kontrolována pomocí technik využívaných v systémech rozpoznávání řeči.

Náhled průběhu nahrávání a validace:

nahled_prubehu_nahravani.png (103 KB) nahled_prubehu_nahravani.png Matoušek Jindřich, 07.06.2019 15:52

Comments