Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii