Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Zpráva o udržitelnosti

Documentation - bureaucracy
24.02.2016

Kontaktní údaje: , tel.: +420 234 814 331.
Adresa pro doručení monitorovací zprávy o udržitelnosti, doplnění k monitorovací zprávě o udržitelnosti a dalších dokumentů souvisejících s udržitelností je:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
48 – Odbor uzavírání a archivace
481 – Oddělení administrace udržitelnosti VK
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
Na obálku uveďte: Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. X k projektu CZ.1.07/X.X.00/XX.XXXX / případně: X. doplnění k X. monitorovací zprávě o udržitelnosti k projektu CZ.1.07/X.X.00/XX.XXXX

Na závěr uvádíme, že z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK vyplývá povinnost monitorovací zprávu o udržitelnosti poskytovateli dotace doručit nejpozději do 2 měsíců následujících po skončení monitorovacího období. Prosím věnujte zvýšenou pozornost včasnému dodání monitorovací zprávy o udržitelnosti, neboť v opačném případě se vystavujete riziku sankce za pozdní doručení v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a následnému hlášení finančnímu úřadu.

Files