Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Evaluace systému ARET

Publication
08.06.2012

Výsledky první evaluace systému ARET - z dotazníků které vyplňovali rodiče, děti i učitelé (vzor), souhrná prezentace dostupná zde

Výsledky první evaluace systému ARET - z dotazníků které vyplňovali děti s osobní asistentkou (vzor), souhrná prezentace dostupná zde

Files