Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Overview

Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky sluchově postižených studentů a předmětů speciální pedagogiky aplikací informačních technologií pro komunikaci člověk stroj - jmenovitě nejnověji dosažených výsledků výzkumu a vývoje z oblasti automatického zpracování českého znakového jazyka. Snahou je snížit dosavadní vysokou komunikační bariéru neslyšících v procesu jejich vzdělávání a zavést efektivnější vzdělávání budoucích pedagogů, kteří s neslyšícími mohou během své profese přijít do styku. Nově vytvořené výukové nástroje s podporou automatického zpracování znakového jazyka včetně moderních interaktivních on-line slovníků znakového jazyka rozšiřujících dosavadní slovní zásobu znakového jazyka pak budou včetně metodiky jejich použití dány k dispozici všem vysokým školám i celé komunitě neslyšících. Synergicky bude posíleno snazší začlenění skupiny sluchově postižených do pracovního procesu, posílen rozvoj jejich jazykových znalostí i schopnost používat moderní informační technologie.

Latest news

Testovací provoz online slovníku znakového jazyka
Na adrese http://znaky.zcu.cz je spuštěna testovací verze online slovníku znakového jazyka.
Added by Campr Pavel over 13 years ago

Spuštěn server pojabr.zcu.cz
V rámci projektu POJABR byl dnes spuštěn server http://pojabr.zcu.cz
Added by Campr as admin Pavel over 14 years ago

View all news