Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY

Project

General

Profile

Overview

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize

Navrhovaný projekt usiluje o eliminaci jazykových bariér dvou skupin handicapovaných televizních diváků. První skupina je tvořena diváky, kteří jsou sluchově postiženi a kteří při sledování televizních programů využívají skryté titulky. Předložený projekt má za cíl umožnit provozovateli celoplošného vysílání (České televizi) opatřovat skrytými titulky zvláště "živá" vysílání tak, aby bylo dosaženo Zákonem 231/2001 požadované pokrytí 70% všech programů. Tento cíl bude dosažen nasazením nově vyvinutých aspeciálně přizpůsobených systémů automatického rozpoznávání řeči. V případě druhé handicapované skupiny, jde o starší nebo mentálně postižené diváky, kteří nejsou schopni vnímat doprovodný zvuk, vadí jim snížená srozumitelnost reálných dialogů, případněi doprovodná hudební a efektová složka. Eliminace této bariéry, bude dosažena využitím speciálně přizpůsobené technologie počítačové syntézy řeči.