Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

Overview

Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
(ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 )

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky, především pak rozšíření možností vlastní domácí přípravy zrakově postižených dětí a žáků aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu. V rámci tohoto projektu jsou vytvořeny speciální Automaticky Čtené Učební Pomůcky AČUP (dostupné na stánkách http://ucebnice.zcu.cz/) a nástroje pro jejich vytváření (na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz/). Jde o speciální výkladové učebnice a sbírky příkladů, které jsou automaticky předčítány pomocí počítačové syntézy řeči. Počítá se s vytvořením AČUP pro předměty Matematika a Fyzika pro druhý stupeň základní školy.

Řešitelem projektu je Katedra Kybernetiky při Západočeské univerzitě v Plzni http://www.kky.zcu.cz . Hlavním partnerem projektu je Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené v Plzni http://www.zrak-plzen.cz/, jejíž specializovaní pracovníci jsou zodpovědní za obsahovou stránku AČUP a zajišťují tak přirozenou návaznost školní výuky a domácí přípravy žáků. Partnerem projektu bez finanční spoluúčasti je firma SpeechTech, s.r.o. (http://www.speechtech.cz), dodávající technologii syntézy českého jazyka (Text-To-Speech, TTS).

Nově nás najdete i na Facebooku .

Zkvalitnění domácí přípravy žáků by mělo vést ke snadnějšímu zvládnutí probíraného učiva, což je základním předpokladem pro jejich úspěšné střední vzdělávání hlavního vzdělávacího proudu.

Popis systému a jeho evaluace je popsána v článku https://rdcu.be/b3E7v


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Latest news

Prezentace projektu na konferenci INSPO 2012
Prezentace projektu na konferenci INSPO 2012, stánek pro demonstraci systému ARET.
Added by Zajíc Zbyněk almost 8 years ago

Evaluace systému ARET
Výsledky evaluace systému ARET - děti, učitelé, rodiče
Added by Zajíc Zbyněk almost 8 years ago

Prezentace a školení pro práci s AČUP
Added by Zajíc Zbyněk about 8 years ago

Článek o nás v časopise Stady
Added by Zajíc Zbyněk over 8 years ago

Prezentace ARET na semináři MŠMT
Prezentace projektu ARET na semináři MŠMT v Praze
Added by Zajíc Zbyněk over 8 years ago

View all news