Project management of NTIS P1 Cybernetic Systems and Department of Cybernetics | WiKKY | Login mode: anonymous (no login) | login (ZČU Orion Webauth) | login (username + password)

Home

Latest projects

 • LARYNGO (30.01.2017 15:03)

  Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

  Projekt TH02010307 je řešen s finanční podporou TA ČR.

  ...

 • NAKI-II-UJC (13.01.2016 11:01)

  Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
  Access to a Lingustically Structured Database of Enquiries from the Language Consulting Centre
  Identifikátor projektu: DG16P02B009
  Trvání: 1.3.2016 - 31.12.2019

  Výstupy projektu: ...

 • HQSYN16 (12.01.2016 14:31)

  Combining phonetic and corpus-based approaches to remedy disruptive effects in synthetic speech

  The project is supported by the Czech Science Foundation, No. GA16-04420S

  Annotation:
  The project builds upon our previous activities in the field of computer speech processing and aims at basic research into speech synthesis. The key idea in the proposed project is to confront phonetic knowledge of the characteristics of natural speech with the characteristics present in synthetic speech and to exploit the acquired know-how to remedy disruptive effects in synthetic speech and to enhance the performance of corpus-based speech-synthesis techniques. Emphasis will be placed on a thorough analysis of contemporary problems perceived in synthetic speech, identification of relevant phonetic parameters crucial for the quality of synthetic speech and the use of such phonetically justified patterns to drive the latest corpus-based speech synthesis techniques. Special attention will be given to automatic prediction of synthesis errors and to the corresponding signal modification/generation....

 • NAKI-II-USTR (06.01.2016 06:39)

  Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů
  System for permanent preservation of documentation and presentation of historical sources from the period of totalitarian regimes
  Identifikátor projektu: DG16P02B048...

 • veřejná wikky (21.04.2010 14:56)

  Veřejné wiki stránky katedry kybernetiky